Course BCB Working memory trainer

Uit onderzoek (o.a. Diamond & Lee, 2011) blijkt steeds duidelijker dat de capaciteit van het werkgeheugen een belangrijke rol speelt bij het leren en het leveren van goede leerprestaties. Leerlingen die leerproblemen ervaren, laten dan ook vaak een zwak werkgeheugen zien (Gathercole & Alloway, 2013). Deze werkgeheugenproblemen kunnen op zichzelf staan, maar is ook kenmerkend voor een groot deel van de leerlingen met ADHD, ASS, DCD, dyslexie en dyscalculie.

Tijdens deze opleiding leert u, naast de theoretische achtergronden over het werkgeheugen, hoe u leerlingen met een zwak werkgeheugen individueel kunt begeleiden door middel van het Brain Cognition Behavior (BCB) Werkgeheugentrainingsprogramma. Dit programma bestaat uit het werken met de BCB software, verschillende geheugenoefeningen en het maken van een transfer naar de school- en thuissituatie. Het BCB Werkgeheugentrainingsprogramma is geschikt voor van 8 t/m 13 jaar (midden groep 4 t/m de brugklas).

Voor wie

De opleiding tot BCB Werkgeheugentrainer is bestemd voor:

 • primair onderwijs: leerkrachten groep 4 t/m 8, intern begeleiders, Remedial Teachers, zorgcoördinatoren en teamleiders.
 • voortgezet onderwijs: leerkrachten /mentoren klas 1
 • zorgprofessionals: psychologen, orthopedagogen, logopedisten en kindercoaches (HBO)

Achtergrondinformatie en kenmerken

Hoewel de term werkgeheugen vaak wordt gebruikt, is niet altijd duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Alan Baddeley, vooraanstaand onderzoeker op het gebied van het werkgeheugen, omschrijft het als volgt: “het werkgeheugen verwijst naar een systeem van het brein dat zorgt voor tijd elijke opslag en bewerking van informatie die nodig is voor complexe cognitieve taken.”

Het werkgeheugen is hiermee een soort kladblokje in het brein waar informatie letterlijk bewerkt wordt. Het regelt de informatiestromen in het geheugen door te bepalen wat nu relevant is, wat later nodig is en wat meteen overboord kan. Naast het bewerken van gegevens zorgt het werkgeheugen er ook voor dat informatie paraat gehouden wordt en dat informatie uit het lange termijn geheugen op het juiste moment beschikbaar is. Het werkgeheugen draagt hiermee bij aan de organisatie van kennis en de beschikbaarheid en bereikbaarheid ervan en is dus zeer belangrijk bij het schools presteren.

Praktisch speelt het werkgeheugen een belangrijke rol bij onder andere:

 • Het onthouden van instructies
 • Meervoudige opdrachtenuitvoeren
 • Twee taken tegelijk uitvoeren
 • Rekenen, (begrijpend) lezen, taalbegrip en redeneren

Kenmerken van kinderen met een zwak werkgeheugen zijn:

 • Het kind vergeet vaak wat hij ook al weer moest doen of halen
 • Het kind heeft moeite met het onthouden van meerdere opdrachten
 • Kan zich maar kort concentreren
 • Is snel afgeleid
 • Heeft moeite met taken en opdrachten die meer dan één stap vereisen
 • Moet steeds bij de les gehaald worden
 • Vergeet wat hij/zij aan het doen was
 • Heeft moeite om dingen af te maken

Echter, om taken en opdrachten goed uit te kunnen voeren zijn naast het optimaal gebruiken van je werkgeheugen nog meer zaken van belang. Je moet namelijk je aandacht kunnen richten, impulsen kunnen onderdrukken , vooruit kunnen denken (plannen) en kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden. Daarnaast laten kinderen met werkgeheugenproblemen vaak het gebruik van strategieën na.

De effectiviteit van de BCB Werkgeheugentraining ligt dan ook in de combinatie van een interactieve (online) werkgeheugentraining ingebed in een uitgebreider programma waarin specifieke aandacht wordt besteed aan de verschillende aandachtsfuncties, strategiegebruik, vooruitdenken en plannen (executieve functies). De werkgeheugentraining kent verschillende componenten en biedt handreikingen en oefeningen om ook de overige executieve functies te versterken. Dit betekent dat je als trainer/coach de werkgeheugentraining op maat kan aanbieden.

De BCB werkgeheugentraining voor de leerling

De BCB Werkgeheugentraining is een 9 weken durende training die bestaat uit een online interactieve trainingsomgeving waar leerlingen oefeningen doen die een beroep doen op het werkgeheugen. De oefeningen bestaan uit zogenaamde ‘dubbeltaken’ waardoor het werkgeheugen zeker belast en getraind wordt. Het is de bedoeling dat de leerling 4x per week oefent, één keer onder begeleiding van de trainer/coach en 3x thuis, waar leerlingen kunnen inloggen op de trainingsomgeving.

Daarnaast wordt in de begeleidingssessies gewerkt aan bijvoorbeeld de taakwerkhouding, het aanleren van geheugenstrategieën en plannen en organiseren van taken. De begeleidingssessies worden door trainer/coach voor elke leerling op maat gemaakt. De BCB Werkgeheugentraining is geschikt voor kinderen van 8 t/m 13 jaar (midden groep 4 t/m de brugklas).

BCB werkgeheugentraining en leer- en ontwikkelingsstoornissen

Het werkgeheugen speelt ook een belangrijke rol bij ontwikkelings- en/of leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme en DCD.

BCB werkgeheugentraining in vergelijking met andere trainingen

De BCB werkgeheugentraining onderscheidt zich als volgt ten opzichte van andere geheugentrainingen:

 • geeft instructies in het Nederlands
 • maakt gebruik van het dyslexie-lettertype
 • werkt adaptief: de opbouw in de spellen sluit aan bij de resultaten van het kind
 • biedt de mogelijkheid om het niveau van de spellen te differentiëren naar het niveau van het kind
 • biedt mogelijkheid tot extra uitdaging
 • houdt gemakkelijk de vorderingen van het kind in een logboek en grafiek bij, waardoor resultaten zichtbaar worden
 • maakt minimaal gebruik van tijdsdruk
 • maakt gebruik van in Nederland gangbare letterclusters en woorden, hierdoor wordt ook woordherkenning getraind
 • combineert de onlinespellen met offline oefeningen en het aanleren van passende geheugenstrategieën, waardoor effectiviteit thuis en in de klas wordt gewaarborgd.
 • het programma is in Nederland ontwikkeld --> Nederlandse helpdesk voor ondersteuning
 • trainers kunnen via het 'trainers-account' direct licenties aankopen en online betalen met iDeal of creditcard. Deze prijzen zijn als volgt:
  €.   45,-   voor   1 licentie / 1 leerling
  €. 212,50 voor   5 licenties/ 5 leerlingen
  €. 395,-   voor 10 licenties / 10 leerlingen

Opleiding tot gecertificeerd trainer/coach Werkgeheugen

Het inhoudelijke programma is als onderstaand:

 • Theoretische kennis over de werking van het brein, informatieverwerking, executieve functies en het geheugen
 • De ontwikkeling van het werkgeheugen
 • Het signaleren van werkgeheugenproblemen
 • De functie van het werkgeheugen bij onder andere het leren
 • Praktische vertaling van geheugenstrategieën, aandachtstraining en taakaanpak
 • Uitleg over de verschillende componenten van het trainingsprogramma en het inzetten van de bijbehorende oefeningen
 • Transfer maken naar de school- en thuissituatie
 • Uitleg over het online trainingsprogramma
 • Oefenen met het online trainingsprogramma*

* Cursisten moeten een eigen laptop/tablet meenemen om in te loggen op het online trainingsprogramma. Beschikt u niet over een laptop, vermeld dit dan svp bij uw aanmelding.

Data online opleiding (Zoom)

Opleiding 1
Do. 01 apr '21 volgeboekt
Opleiding 2
Di. 29 jun '21 09.00 - 14.45 u

Studiebelasting

Totaal ca. 15 u, waarvan ca. 6 u contacttijd, 4 u opdrachttijd (online programma) en 5 u literatustudie.

Kosten

De prijs voor deze training bedraagt €. 205,- per deelnemer en is inclusief een account voor het online trainingsprogramma, één licentie om te oefenen tijdens én na de training, benodigde materialen en certificaat (digitaal-pdf).

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school, bestuur of praktijk geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 10.

Wat zijn EduCredits?

Relevante vooropleiding

Voor deelnemers geldt dat zij moeten beschikken over een relevante opleiding op HBO of WO niveau. Bent u niet werkzaam in het onderwijs, geef dan in het onderstaande aanmeldformulier aan of u beschikt over een relevante HBO of WO opleiding. Na ontvangst van uw aanmelding zullen wij u waarschijnlijk verzoeken om ons per e-mail een kopie van uw diploma toe te sturen.

Aanmelden

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor deze training. Meld u svp aan met uw e-mailadres van uw school, bestuur of praktijk. Aanmeldingen met een @gmail, @hotmail ect worden niet door ons verwerkt.

Selecteer hieronder uw opleiding:

Opleiding 1: volgeboekt
Opleiding 2: BCB Werkgeheugentrainer: di. 29 jun '21
      * keuze verplicht

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *
Ja      Nee   Beschikt u over een relevante HBO/WO opleiding?

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

 Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres voor uitnodiging Zoom sessie.